Nordmenns årlige forbruk
på sports- og fritidsutstyr
er 15 mrd kr.Det er tre ganger mer enn
hva én europeer bruker.

dn.no

Vi er ca 5,1 millioner
nordmenn..… og flyr like mye som
50 millioner EU borgere.


framtiden.no

Fire av ti husholdninger
eier, -eller har tilgang til
fritidsbolig.Og vi bygger nå større
hytter enn boliger.

SSB

Løsninger for et mer bærekraftig møte med naturen.

Det ligger store muligheter i å tilrettelegge for at folk skal ta
bedre og grønnere valg, uten at det går på bekostning av
naturopplevelsen – eller naturen selv.

Norge har alle forutsetninger til å ta spydspissrollen på disse
løsningene, for å definere det bærekraftige friluftslivet.

I 2018 har 17 aktører fra næringsliv, offentlig sektor
og ideelle organisasjoner arbeidet sammen for å skape
løsninger for et mer bærekraftig friluftsliv.
Rammene for arbeidet har vært:

Koble flere på naturen
Hvordan kan vi senke terskelen og tilrette- legge for at enda flere
får naturopplevelser på bærekraftige premisser?

Redusere fotavtrykk
Hvordan kan vi lage produkter og tjenester som muliggjør lavere
fotavtrykk, med tanke på utstyr, transport, mat, overnatting og avfall?

Skape håndavtrykk
Hvordan kan friluftsopplevelsen vår bidra til å bedre vilkårene
for naturen gjennom å styrke økosystem og biologisk mangfold?

Les mer om konseptene som sammen peker mot et bærekraftig reise- og friluftsliv for folk, sted og næringer: