Rammene for arbeidet har vært:

Koble flere på naturen
Hvordan kan vi senke terskelen og tilrette- legge for at enda flere
får naturopplevelser på bærekraftige premisser?

Redusere fotavtrykk
Hvordan kan vi lage produkter og tjenester som muliggjør lavere
fotavtrykk, med tanke på utstyr, transport, mat, overnatting og avfall?

Skape håndavtrykk
Hvordan kan friluftsopplevelsen vår bidra til å bedre vilkårene
for naturen gjennom å styrke økosystem og biologisk mangfold?

Les mer om konseptene som sammen peker mot et bærekraftig reise- og friluftsliv for folk, sted og næringer: