Vi er ca 5,1 millioner
nordmenn..



… og flyr like mye som
50 millioner EU borgere.


framtiden.no