Løsninger for et mer bærekraftig møte med naturen.

Det ligger store muligheter i å tilrettelegge for at folk skal ta
bedre og grønnere valg, uten at det går på bekostning av
naturopplevelsen – eller naturen selv.

Norge har alle forutsetninger til å ta spydspissrollen på disse
løsningene, for å definere det bærekraftige friluftslivet.

I 2018 har 17 aktører fra næringsliv, offentlig sektor
og ideelle organisasjoner arbeidet sammen for å skape
løsninger for et mer bærekraftig friluftsliv.