Fire av ti husholdninger
eier, -eller har tilgang til
fritidsbolig.Og vi bygger nå større
hytter enn boliger.

SSB